Driftöverskottet blev 286 miljoner kronor samtidigt som förvaltningsresultatet uppgick till 224 miljoner. Resultatet efter skatt blev 255 miljoner kronor.

Ökad uthyrning, effektivare förvaltning och en större portfölj ökade förvaltningsresultatet med 56 procent jämfört med samma kvartal året innan.

I delårsrapporten skriver vd Knut Rost:

"Ett stort affärsfokus, positiva effekter från bra och många uthyrningar samt vårens förvärv lyfter förvaltningsresultatet, vilket ger förutsättningar för ännu mer tillväxt".

I dag har Diös ett fastighetsbestånd på 19 miljarder kronor, fördelat på 347 fastigheter på ett tiotal orter, bland annat i Luleå.