De 179 vindkraftverken med en sammanlagd effekt på 650 megawatt är en del av vindkraftsprojektet Markbygden. De väntas vara i drift i slutet av 2019 och ge en årsproduktion på runt 2,5 terawattimmar.

Investeringen på 7,8 miljarder kronor är den största i Sverige för ett enskilt projekt, enligt Svensk Vindenergi.

– Nu går företagen till handling för att öka den förnybara elproduktionen, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Investeringen har möjliggjorts dels genom finansiering av Europeiska Investeringsbanken, EIB, dels genom ett omfattande PPA-avtal över 19 år med ett dotterbolag till aluminiumtillverkaren Norsk Hydro.

PPA, Power Purchase Agreement är ett elinköpsavtal som göra att företag som använder stora mängder el kan vara med och bidra till en miljövänlig produktion genom att använda förnybar el.

Enligt Svensk Vindenergi är det den förhållandevis låga kostnaden för att bygga vindkraftparker i Sverige jämfört med övriga Europa och riksdagens beslut om målet på 18 nya terrawattimmar förnybar el till 2030 som ligger bakom det växande intresset hos internationella investerare.