Det var i december 2015 som Part AB, genom dotterbolag, köpte Kalix Golf AB.

Anläggningen fick namnet Part Golf och Country Club men namnet byttes snart till Kalix Golf AB.

Bland satsningarna fanns, bland annat, upprustning av klubbhuset.

Kalix Golfklubb har köpt Kalix Golf AB för 1 600 kronor (en krona per aktie).

Vad innebär köpet?

– Det innebär att vi kan utveckla golfbanan så som vi medlemmar vill utveckla den, säger Elisabet Norman.

Kalix Golfklubb hade år 2017 cirka 390 medlemmar.

– Vi har haft en nedgång avseende antalet medlemmar och vi ska jobba för att bli fler, bland annat genom att försöka få i gång en ungdomsverksamhet, säger Elisabet Norman.

”Att Part AB tog över var bara positivt för oss” säger Elisabet Norman och syftar till de satsningar som gjorts:

– Det har inneburit utveckling och det är vi naturligtvis glada över, men vi har hela tiden strävat efter att samla bolaget och klubben i en verksamhet.

Kalix Golf AB ska driva serveringen och kiosken i egen regi.

Närmast väntar möten för att planera framtiden.

– Vi medlemmar ska jobba ideellt, säger Elisabet Norman.

– Vi tycker att vi har gjort en insats för golfen i Kalix. Vi har satsat tre miljoner kronor och gett golfklubben goda förutsättningar för att lyckas. Det är rätt tid att golfklubben tar över och driver detta nu" säger Jonas Larsson, tidigare vd i Kalix Golf AB.