− Det känns riktigt bra att få detta förtroende av NCC Infrastructure. För oss är det här ett utmärkt kvitto på att våra tidigare referenser har skapat ett gott förtroende för Lapplands Elnät inom vindkraftsbranschen. Historiskt sett är detta det absolut största enskilda projektet för oss, säger Stefan Helmvall, vd.

Han menar att detta nu ger möjlighet för företaget att rekrytera fler anställda.

Lapplands Elnät AB är ett dotterbolag till ONE Nordic AB och har sitt huvudsäte i Jokkmokk

Vindkraftsanläggning Markbygden Ett kommer byggas i tre etapper och projektet kommer pågå fram till år 2020. Lapplands Elnäts uppdrag som underentreprenör till NCC Infrastructure innefattar förläggning och installation av de kablar som ska koppla samman de 179 vindkraftverken i parken och säkra leveranserna ut till elnätet.

http://pt.se/nyheter/pitea/de-ska-elektrifiera-storsta-vindkraftsparken-10685116.aspx

Med sina 650 megawatt förväntas Markbygden Ett bli den största enskilda landbaserade vindkraftparken i Europa. Vindkraftparken förväntas börja driftsättas under andra halvan av 2018 och vara i full drift i slutet av 2019.