Totalt förbrukar ShoreLink nästan en miljon liter bränsle på ett år. Nära hälften av förbrukningen sker i terminalen vid Haraholmens logistikcenter i Piteå. Men nu byter alltså bolaget succesivt ut bränslet i hela koncernen till fossilfritt drivmedel. Och terminalen i Piteå är först ut med att genomföra bytet.

– I varje investering vi genomför har vi fokus på miljöaspekterna och satsar därför på fordon med högsta miljöklassningen, berättar Lars Johansson, platschef för ShoreLink Terminal i Piteå.

Företaget har även förlängt dragvagnarna som används vid lastning av kraftliner för att kunna köra större och därmed färre trucksvängar. Åtgärden sparar ungefär 2 000 liter drivmedel varje år.

– Även om vi nu övergår till fossilfritt bränsle, och därmed minskar utsläppen, är målet ändå alltid att förbruka så lite drivmedel som möjligt. Och då räknas varje liten förbättring, säger Lars Johansson.