Robert Eriksson, som tidigare varit affärschef på Rail, kommer att tillträda den nya tjänsten omedelbart. Division entreprenad är en av BDX fyra divisioner. Den verkar främst inom större infrastrukturprojekt mot framförallt Trafikverk, kommuner och privat näringsliv. Divisionen omsätter runt 900 miljoner.

– Det känns otroligt spännande och utmanande att få ansvaret att leda BDX entreprenaddivision med alla utmaningar och möjligheter som vi har framför oss. Det finns en otrolig kompentens, engagemang och vilja bland medarbetarna inom divisionen, tillsammans är vi starka, säger han.

Eriksson kommer verka i BDX koncernledning och leda divisionen både strategiskt och operativt på en minst sagt expansiv marknad.

– Entreprenadmarknaden är otroligt spännande och det är ett hårt tryck med många intressanta objekt att räkna på och jag både tror och hoppas att BDX ytterligare kan ta marknadsandelar och utveckla vår verksamhet.

Division entreprenad består av Väg och Mark i Norrbotten och Skellefteå, Rail samt Green i Norrbotten och Västerbotten.