Henrik Risberg hade tänkt bli lärare efter fem års studier vid Luleå Tekniska Universitet, men han valde att göra ett lappkast. Hans far Staffan Risberg i Blåsmark drev skogskonsultföretag och när SCA ville ge honom i uppdrag att göra bildtolkningar i 3D miljö på skog, valde han att tacka nej.

– Då sade jag att jag kan prova, säger Henrik Risberg, som startade företaget Risbergs skogskonsult 2008.

På den resan är det. Henrik Risbergs affärsidé är att göra så kallade skogsbruksplaner där kunderna är både stora skogsbolag och privata markägare.

Artikelbild

| Planer. Henrik tar fram skogsbruksplaner för både stora skogsbolag och privata markägare.

– Numera finns det inga krav på att man måste göra skogsbruksplaner. Men skogsägarna är ändå måna om att upprätta sådana och vi gör många i samband med generationsväxlingar och när skog ska säljas, säger skogskonsulten.

Han förklarar att först görs en förtolkning via flygbilder och data från laserscanning. Efter det går han ut i fält och gör en inventering av fastighetens alla bestånd.

Fastigheten delas in i homogena delar. När fältarbetet är klart sammanställs datan på kontoret och skogsbruksplanen blir klar.

– Då får man en summering av skogsfastighetens totala volym och tillväxt, säger Risberg.

Artikelbild

Resultatet blir att markägarna får en skogsbruksplan de kan använda för att avverkningarna och att skötseln av skogen sker optimalt.

Henrik Risbergs bolag har orderboken full ända fram till i september.

– Jag brukar skriva kontrakt för uppdragen under vintern. Sedan vet jag lång tid framåt hur mycket jobb jag har, det är skönt, säger han.

2016 omsatte Risbergs skogskonsult 1,4 miljoner kronor med två anställda.