Luftfartsverket och senare Swedavia har arrenderat marken på Kallax sedan 1984. Det nuvarande arrendeavtalet sträcker sig till 2030 – men nu vill Swedavia ta nästa steg och förvärva marken från Luleå kommun.

Affären skulle vara logisk eftersom Swedavia under de senaste åren har gjort satsningar på Luleå airport. Dessutom planerar bolaget att investera ungefär 100 miljoner kronor i flygplatsen under de kommande åren, när det bland annat ska byggas nya terminalytor och en ny flygplansparkering.

– Vi tycker att om man ska göra så stora investeringar är det också naturligt att man vill äga den mark man investerar på, säger Ann-Christin Viklund som är flygstationschef vid Luleå airport.

Artikelbild

| Vill göra affär. Ann-Christin Viklund hoppas att kommunen säljer marken.

– Det är bra att vi är offensiva och visar att vi satsar och kan skapa ökad tillgänglighet för regionen. En del i det är att förvärva marken.

Hänger satsningarna på att ni lyckas köpa marken?

– Nej, det gör de inte. Men det är givetvis så att vi tycker att det är bra att vi samtidigt ser över möjligheterna att köpa marken.

Swedavia har låtit värdera marken, som ligger på tomterna Bergnäset 1:1 och Kallaxheden 1:1, men Ann-Christin Viklund vill inte gå ut med några summor.

Affärsprocessen har ännu inte kommit längre än att Swedavia har meddelat kommunen sitt intresse. Luleå kommun har enligt biträdande kommunchefen Anna Lindh Wikblad över huvud taget inte behandlat Swedavias framställan.

– Vi hoppas kunna ta upp dialogen efter semestrarna. Det är för tidigt att gå ut och prata summor, det blir en affärsuppgörelse mellan oss och kommunen om vi kommer dit, säger Ann-Christin Viklund.

Skulle det här vara en stor investering för Swedavia?

– Det är en viktig investering, skulle jag vilja säga i stället. En strategisk investering för oss som företag.

Under hösten går Swedavias arbete med att utveckla flygplatsen vidare. Då ska en förstudie av bland annat den nya flygplatsparkeringen inledas.

– Så det rullar på enligt plan. Det känns jättebra.

Hotellverksamhet är en annan punkt som har nämnts i diskussionen om Luleå airports framtid. Swedavias vision är att skapa ett så kallat airport city kring flygplatsen – men det ligger längre fram i tiden.

– Det är ett steg till och där behöver vi samarbeta med olika partners. Det vi gör själva är de här 100 miljonerna.

I nuläget är Swedavia markägare vid åtta av sina tio flygplatser, bland annat i Kiruna. Undantagen är Luleå och Ronneby.