I dag arbetar drygt 200 anställda vid Facebooks serverhallar i Luleå. Och nu söker man alltså efter fler. De fyra tjänsterna som ligger ute just nu är fastighetschef, skiftgående tekniker, chef över supportfunktioner inom fastighet samt en strategisk koordinator för fastighetsteknik och underhåll.

– Anledningen till nyrekryteringarna är dels lite omorganisationer och dels att nya funktioner behövs i och med att teamet vid Luleå Datacenter växer, säger Therese Sidevärn.

Tjänsterna är tillgängliga att söka för alla.