Rapporten Lantbrukets lönsamhet bygger på verkliga bokslut från Svenska livsmedelsföretag och jämför 2017 med 2016.

– Mjölkpriset har under hösten varit mer än en krona högre än förra årets bottennotering. Vi börjar nu närma oss den nivå då det finns potential att få ut en rimlig lön i mjölkföretaget, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Magnus och Anki Sandin driver mjölkgården Isaksgården Holstein i Älvsbyn sedan många år tillbaka. Även här syns en vändning.

Artikelbild

| Mjölkbönderna Magnus och Ann-Christin Sandin har utsetts till Årets vallmästare 2010. (Arkivbild)

– Det har varit riktigt skakigt men nu har det vänt uppåt. Lönsamheten är inte på en godtagbar nivå än men det sista året har det vänt så nu går det åt rätt håll, även om det fortfarande är en bit att gå, säger Magnus Sandin.

Han uppger att den största anledningen är fettpriset som skjutit tack vare en ökad efterfrågan på världsmarknaden.

– Tack vare Sven-Erik Bucht kommer ett ökat nationellt stöd till lantbrukare i Norrland, men exakt hur det kommer slå ut vet vi inte. Vi har bra förutsättningar för att producera mjölk och kött i Norrbotten men vi har svårt att få tag på arbetskraft och låna pengar. Mjölkpriset måste upp, det är det som behövs, säger Magnus.

För övre produktionsinriktningar går det sämre. För både gris- och nötföretagen i landet har lönsamheten sjunkit, och anledningen tros vara att köttpriserna stabiliserat sig medan omkostnaderna fortsätter att stiga.

Artikelbild

| BYGGER. Ann-Christin och Magnus Sandin investerar flera miljoner kronor på utökad mjölkproduktion.

Enligt Stefan Nypelius ligger priset på svenskt kött över omkringliggande länders tack vare en stark efterfrågan.

Hos köttföretagen finns en stark framtidstro som visar sig i planerade investeringar hos både grisbönder och nötbönder och man ser även att moderdjuren blir fler på gårdarna.

Priserna på spannmål är låga och med tanke på besvärliga skördeförhållanden och osäker kvalitet så bedöms lönsamheten sjunka även i växtodlingsföretagen.