Avtalet omfattar leveranser av hydraulolja tillLKAB:s underjordsgruva i Kiruna och sträcker sig två år fram i tiden, med option att förlänga ytterligare ett år.

– LKAB ställer höga krav på sina leverantörer och vi känner oss mycket stolta över att valet föll på oss. Vi kommer att göra allt vi kan för att LKAB ska känna att de gjort ett bra val, säger Thomas Andersson, försäljningschef Skoogs Bränsle.