Akademin är ett komplement till Norrland Bils vanliga rekrytering, en satsning för att företaget ska fortsätta utvecklas. Genom traineeplatser ska nya medarbetare få en väg in i yrket och företaget.

– Ursprunget är att vi har börjat hitta nya unga personer mer på uppstuds, och det har fallit väl ut på många sätt. Både för dem och för oss. De har fått börja från början med enkla saker och växa sig in i yrket eftersom. De har blivit kvar och det har blivit jättebra, vi får en bättre blandning av människor inom företaget, säger Christopher Lundström, vd på Norrlands Bil.

– Tankarna väcktes hos oss, att vi borde kunna göra det här med bättre struktur genom att söka upp personer. Att de även får en bättre struktur under tiden de är hos oss.

Genom ett samarbete med Nordiskt Valideringsforum hittade man ett sätt att kvalitetssäkra traineeprogrammet utifrån vissa referensramar.

Nu har yrkesprofilerna satts, med kriterier för vad man ska kunna när man är klar som trainee.

– Akademin ska vara en spännande väg att kunna få ett yrke och göra karriär, där vilja och intresse prioriteras före formell utbildning, säger Christopher Lundström.

Traineen kommer att under sex månader få vägledning av en utbildad handledare inom företaget. Handledare har nu börjat utbildas paralellt med att kandidater söks.

Första gruppen på sju personer tas in efter jul och nyår, förhoppningen är sedan att dessa personer blir kvar inom företaget.

– Unga generationer har egenskaper som, även om de inte har en yrkeserfarenhet, är värdefulla för oss och kan utveckla vårt företag. Vi tror detta kommer bli bra och är full av tillförsikt över att det ska funka, säger Christopher Lundström.