Abecede och konkursförvaltaren, advokat Hans Andersson, är överens om ett avtal om en överlåtelse av gruvan i Kaunisvaara. Avtalet är undertecknat av båda parter, men blir giltigt först när obligationsägarna som utgör konkursboet har sagt sitt. Och den processen kan vara tidskrävande.

När obligationsägarna kallar till omröstning har de 25 dagar på sig att fatta ett formellt beslut. Först måste en inledande röstningsomgång hållas, med krav på ett högt valdeltagande och att en majoritet säger ja.

Är deltagandet för lågt måste en andra omgång genomföras. I den finns inget krav på ett visst valdeltagande.

– Vi har i vårt avtal räknat med att det kommer ta till slutet av oktober innan formalian är på plats. Så jag har inget besked, jag är inte uppdaterad kring hur det ligger till, säger Hans Andersson.

Läs mer: Hon blir chef för gruvan

Läs mer: Här är gruvans nya namn

Både Hans Andersson och Abecedes Mats Leifland har tidigare uttalat sig om att obligationsägarna har indikerat att de kommer att godkänna överlåtelsen.

Enligt Andersson har obligationsägarna haft insyn i förhandlingarna och sett överlåtelseavtalet. De har också fått information om vilken utdelning de kan räkna med vid försäljningen.

– De har inte haft några invändningar kring det och det talar för att de är med på banan. Men formalian ska på plats, säger Hans Andersson.

Fordringarna i konkursboet ska enligt tidigare uppgifter uppgå till ungefär åtta miljarder kronor. Hur mycket obligationsägarna kan få tillbaka vill konkursförvaltaren inte uttala sig om.

Men han säger att det rör sig om en engångsbetalning och att framtida vinster i Abecedes eventuella gruvverksamhet inte kan komma obligationsägarna till del.

– Finns inte några sådana konstruktioner där man så att säga har en viss andel. Det är en kontantbetalning, säger Hans Andersson.

Obligationsägarnas formella godkännande är ett av två stora hinder som återstår innan det kan bli klart för gruvstart. Det andra handlar om att Northlands tillstånd för gruvbrytning måste överföras till Abecede.

En ansökan är inlämnad till Bergstaten som enligt Hans Andersson har flaggat för att ett besked kommer i slutet av november.

– Sedan hoppas vi att de kanske kan komma till beslut snabbare än då. Men de två avgörande stegen är att obligationen godkänner överlåtelsen och att Bergstaten lämnar ett positivt besked. Då är alla bitar på plats.

Mats Leifland har inte gått att nå för en kommentar.