I oktober det här året var 8 400 personer inskrivna som arbetslösa i Norrbotten. En starkare konjunktur gör att minskningen med arbetslöshet fortsätter och sedan ett år tillbaka har det minskat med 140 personer.

Den relativa arbetslösheten var i oktober 6,7 procent i Norrbotten och 7,4 procent i riket, det är en minskning med 0,1 procent för både Norrbotten och riket från förra året.

Den högsta arbetslösheten hade Haparanda med 11,9 procent och lägst hade Kiruna med 4,8 procent.

– Det är bland ungdomar som den stora arbetslöshetsminskningen sker. I oktober var 1 630 ungdomar utan jobb, det var en minskning med 185 jämfört med ifjol. Det är ett tecken på stark konjunktur då de inte kommer till oss utan går direkt till en arbetsgivare och får jobb, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden.

Lägst andel arbetslösa ungdomar i Norrbotten har Gällivare med 6,3 procent och högst andel har Övertorneå med 21,3 procent. Arbetslösa ungdomar med gymnasial och eftergymnasial utbildning har minskat kraftigt i antal sedan ifjol, medan de ungdomar som saknar gymnasial utbildning fortsätter att öka.